♥ Học viện nghệ thuật xây dựng sự tự tin!

Tin tức

Diễn ra trong 2 ngày, 16 - 17/11/2019, Ngày hội Gia đình Vietopia Health & Sports Day 2019 lần đầu tiên được tổ chức với thông điệp “Motion Makes Memory” sẽ mang đến các hoạt động chuyên biệt về thể chất và chăm sóc sức khoẻ, tinh thần; dự kiến thu hút hơn 3500 gia đình tham dự.