♥ Học viện nghệ thuật xây dựng sự tự tin!

Các khóa học

Dành cho bạn nhỏ từ 7-14 tuổi

(Trẻ đã có vốn ngôn ngữ, chưa biết cách xây dựng ngôn ngữ diễn đạt thuyết phục, chưa tự tin thể hiện chính kiến)

Hạng mục: khóa học trực tuyến

Ba mẹ kể rằng hành trình nuôi dạy con cam go lắm!

Con không tự tin. Con hay sợ hãi không thể hiện mình. Con mất tập trung. Con thiếu kỹ năng. Con thiếu định hướng.

Các bài khác...