SHOW KIDS

CHUYÊN SẢN XUẤT CÁC CLIP, CHƯƠNG TRÌNH THEO NHU CẦU CẦU:

-XÂY DỰNG KỊCH BẢN

-QUAY FILM

-DỰNG FILM

-KỸ XẢO ÂM THANH, HÌNH ẢNH

……

CLIP tham khảo:

https://www.youtube.com/watch?v=N8ldeqEtu2Q

 

 

    2017 ALU. All Rights Reserved. Powered by iWeb247