Voice Power (VP)

1./ HỌC PHẦN ĐÀO TẠO
– Học phần hoàn thiện tiếng nói sân khấu
– Học phần diễn xuất qua giọng nói
– Kỹ năng giả giọng
– Thực hành lồng tiếng film hoạt hình
– Thực hành lồng tiếng film truyền hình
– Định hướng phát triển kênh cá nhân và truyền thông

2./ THỜI GIAN GIẢNG DẠY: 6 tháng

    2017 ALU. All Rights Reserved. Powered by iWeb247