Mc Pro

1/ GIÁ TRỊ KHÓA HỌC
– Xây dựng và hoàn thiện kỹ năng dẫn chương trình chuyên nghiệp

2/ HỌC PHẦN ĐÀO TẠO
– Kỹ năng MC trên sân khấu
– Kỹ năng MC trước ống kính
– Kỹ năng xây dựng kịch bản
– Kỹ năng xử lý tình huống trên sân khấu
– Định hình và phát triển phong cách dẫn
– Kỹ năng trang điểm
– Định hướng phát triển kênh cá nhân và truyền thông

3./ THỜI GIAN GIẢNG DẠY: 6 tháng

    2017 ALU. All Rights Reserved. Powered by iWeb247