MC Khai trí (MC Nhí)

1/ GIÁ TRỊ KHÓA HỌC:
– Xây dựng tự tin, tập trung chú ý, khả năng hoạt ngôn và phát hiện định hướng giá trị bản thân

2/ HỌC PHẦN ĐÀO TẠO:
– Nghệ thuật (diễn xuất cơ bản)
– Kỹ năng (quan sát, chia sẻ, làm việc nhóm)
– Tư Duy (ngôn ngữ, nhận thức…)
– Thể Chất (nhảy aerobic)
– Ngoại khoá

3./ THỜI GIAN GIẢNG DẠY: 9 tháng

    2017 ALU. All Rights Reserved. Powered by iWeb247