iMagine Power (IM)

1/ HỌC PHẦN ĐÀO TẠO
– Học phần các đơn nguyên trong diễn xuất
– Sáng tạo trong cảm thụ âm nhạc
– Sáng tạo trong sắp xếp hình ảnh
– Tiếng nói sân khấu
– Sáng tạo và thực hiện tiểu phẩm
– Cảm xúc chân thực
– Học phần hình thể
– Kỹ năng hóa trang và trang điểm
– Định hình phong cách diễn xuất
– Định hướng phát triển kênh cá nhân và truyền thông

2./ THỜI GIAN GIẢNG DẠY: 9 tháng

    2017 ALU. All Rights Reserved. Powered by iWeb247