Future Star (FS)

1./ HỌC PHẦN ĐÀO TẠO
– Học phần thanh nhạc
– Học phần diễn xuất
– Học phần nhảy múa
– Định hình phong cách biểu diễn âm nhạc, diễn xuất
– Định hướng phong cách thời trang
– Học phần trang điểm, hóa trang
– Định hướng phát triển kênh cá nhân và truyền thông

2./ THỜI GIAN GIẢNG DẠY: 9 tháng

    2017 ALU. All Rights Reserved. Powered by iWeb247