Future Leader (FL)

1/ GIÁ TRỊ KHÓA HỌC
– Xây dựng tự tin, hoàn thiện chỉ số thông minh ngôn ngữ, kích hoạt khả năng sáng tạo, tư duy phản biện, kỹ năng thuyết trình và chia sẻ và bảo vệ chính kiến

2/ HỌC PHẦN ĐÀO TẠO
– Kỹ năng làm chủ bản thân
– Kỹ năng thuyết trình đa cảm xúc
– Kỹ năng sống
– Gía trị sống
– Ngoại khoá

3./ THỜI GIAN GIẢNG DẠY: 6 tháng

    2017 ALU. All Rights Reserved. Powered by iWeb247